ผลิตภัณฑ์

  • Sprayer and Mist machine

    เครื่องพ่นยาและเครื่องพ่นหมอก

    คุณสมบัติ: 1. หมอกควันและน้ำได้รับการยอมรับจากหัวฉีดพิเศษที่แตกต่างกันและผลของหมอกควันและละอองน้ำนั้นเหมาะอย่างยิ่ง ติดตั้งท่อสเปรย์ควันควันมีขนาดใหญ่ผลควันจะดีกว่าและควันมีความหนาแน่น; ติดตั้งท่อน้ำสเปรย์หมอกละอองหมอกละอองน้ำอนุภาคมีรายละเอียดมากขึ้นและสม่ำเสมออนุภาคละอองลอยดีกว่าผลยาเสพติดเป็นเวลานานและผลการป้องกันที่โดดเด่นจริงผลการประยุกต์ใช้สเปรย์ปริมาณต่ำพิเศษจริง 2 ...